Badania jakości wody

CHEMICZNE BADANIE JAKOŚCI WODY
W RAMACH PROJEKTU
„DZIEMIAŃSKIE RZUNO – WSPÓLNA SPRAWA II”

Wyniki otrzymane przez uczniów gimnazjum w ramach badań:

Data badania pH Zawartość tlenu w mg/l Twardość CaCO3 mg/l Fosforany w mg/l
PO4
Azotyny w mg/l
NO2
Azotany w mg/l
NO3
Azot amonowy w mg/l
NH4
Klasa czystości
1-8.10.2012 6,8 5,8 370 0,2 0,02 0,0 0,1 I/II
18.03.2013 6,5 5,1 400 0,25 0,02 0,0 0,05 II
6.05.2013 7,1 5,3 450 0,1 0,01 0,02 0,3 II
8.05.2013 7,0 5,5 350 0,0 0,0 0,1 0,05 I

Średnia klasa czystości wody jeziora Rzuno w ramach przeprowadzonych badań mieści się w granicach I/II klasy czystości.

Wybrane wartości wskaźników zanieczyszczeń śródlądowych wód powierzchniowych:

Wskaźnik Jednostki I Klasa II Klasa III Klasa
Tlen rozpuszczony mg 6 i więcej 5 i więcej 4 i więcej
Odczyn pH pH 6,5-8 6,5-9 6-9
Fosforany mg/l 0,2 0,5 1
Azotany mg/l 1,5 7 15
Twardość CaCO3 mg/l 350 i mniej 550 i mniej 700 i mniej

W zależności od planowanego przeznaczenia wody śródlądowe dzieli się w Polsce na trzy klasy:

Klasa I:

  • zaopatrywanie ludności w wodę do picia,
  • zaopatrywanie przemysłu spożywczego i innych przemysłów wymagających wody o jakości wody do picia,
  • hodowla ryb łososiowatych.

Klasa II:

  • hodowla ryb z wyjątkiem łososiowatych,
  • zaspokajanie potrzeb hodowli zwierząt gospodarskich,
  • urządzanie zorganizowanych kąpielisk,
  • cele rekreacyjne i uprawianie sportów wodnych.

Klasa III:

  • zaopatrywanie zakładów przemysłowych z wyjątkiem zakładów wymagających wody o jakości wody do picia,
  • nawadnianie terenów rolniczych, wykorzystywanych do upraw ogrodniczych oraz do upraw pod szkłem.

Pliki do pobrania

Badania biologiczne
Tytuł : Badania biologiczne
Rozmiar : 457 kB