dr Radosław Wróblewski (Uniwersytet Gdański) – „Jezioro Rzuno – archiwum zmian środowiska”

Hipsometria okolic jeziora Rzuno i batymetria jeziora Rzuno

Na podstawie analizy geomorfologicznej rynny jeziora Rzuno możemy odtworzyć zmiany jakie zachodziły w jej obrębie i najbliższej okolicy w ostatnich kilkunastu a nawet kilkudziesięciu tysiącach lat. Możemy wskazać jak wyglądały te tereny podczas ostatniego zlodowacenia oraz podczas holocenu. Rozpoznając charakter wypełniających rynnę osadów, jesteśmy w stanie odczytać zmiany poziomu wody w jeziorze, ze wskazaniem tempa [...]

mgr Piotr Kowalewski (Wanoga) – „O powstaniu jeziora Rzuno”

Etapy-rozwoju-rynien-glacjalnych_wgNowaczyka2006

Gdyby zapytać najstarszych mieszkańców okolic Dziemian, czy pamiętają jakieś jeziora w okolicy, które zanikły w czasie ich życia, z pewnością część z nich wskazałaby jakieś oczko, torfowisko, które obecnie nie istnieje. W skali historii naszej planety, liczącej 4,5 miliarda lat, jeziora w zdecydowanej większości są tworami szybko przemijającymi. W klimacie panującym na Kaszubach większość z [...]

mgr Jolanta Czapiewska – „Makrofauna denna i roślinność zanurzona jeziora Rzuno”

01_Rurecznik

Opracowanie miało na celu zanalizowanie jakościowe występowanie makrofauny dennej i roślinności żyjącej w jeziorze Rzuno. Materiały do niniejszego opracowania zostały zebrane podczas badań terenowych przeprowadzonych pod koniec kwietnia i maja br. Próby pobrano w dniu 29 kwietnia 2013 r. – pobrano 3 próby z głębokości od 5 m do 7 m i 10 maja 2013 [...]

mgr Zdzisław Czerko – „Ssaki jeziora Rzuno”

Wydra

Oprócz szeroko rozumianej ichtiofauny znajdującej się w wodzie Jeziora Rzuno, na dużą uwagę zasługują również ssaki których obecność w wodzie jak i na linii brzegowej jeziora jest bardzo często dobrze widoczna. Do najczęściej spotykanych ssaków w tym akwenie zaliczyć należy wydrę. Wydra zamieszkuje głównie obszar Palearktyki w Polsce kiedyś rzadko spotykana obecnie występuje na terenie [...]